TRIỂN KHAI - BẢO HÀNH
Bước 1: Giới thiệu sản phẩm
Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà sẽ kết hợp hợp với nhà trường để tổ chức một buổi thuyết trình về sản phẩm phần mềm.
Sau khi thuyết trình phần mềm, Công ty  sẽ khảo sát qui trình quản lý, nắm bắt các yêu cầu đặc thù của nhà trường và tư vấn việc ứng dụng phần mềm vào hoạt động quản lý.
 
Bước 2: Ký kết hợp đồng
Sau khi khách hàng đã đồng ý với giải pháp quản lý của công ty, hai bên cùng tiến hành thương thảo nội dung hợp đồng.
Hai bên thống nhất với nhau về thời gian, địa điểm, lịch triển khai, phương án triển khai.
 
Bước 3: Cài đặt chương trình
Công ty sẽ  khảo sát hệ thống máy tính của khách hàng.
Khi hệ thống máy tính đáp ứng được các yêu cầu để phần mềm có thể hoạt động được, công ty sẽ cài đặt phần mềm lên các máy theo yêu cầu của nhà trường.
 
Bước 4: Hỗ trợ nhập dữ liệu ban đầu vào phần mềm
Công ty sẽ hướng dẫn cho các cán bộ của trường cách thức chuyển đổi dữ liệu từ các nguồn khác nhau vào cơ sở dữ liệu của phần mềm.
 
Bước 5: Hướng dẫn sử dụng
Sau khi Phần mềm đã được cài đặt, công ty sẽ hướng dẫn các cán bộ của trường khai thác các chức năng của phần mềm trực tiếp trên máy tính
 
Bước 6: Nghiệm thu chương trình
Hai bên tiến hành kiểm tra lại toàn bộ các chức năng / tính năng của phần mềm đã được ký kết trong hợp đồng đảm báo hoạt động chính xác, ổn định, và đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.
Khi phần mềm đã đáp ứng được các yêu cầu của nhà trường, hai bên cùng thống nhất ký biên bản nghiệm thu & bàn giao phần mềm.
 
Bước 7: Bảo hành, bảo trì sản phẩm
Công ty  sẽ bảo hành, bảo trì miễn phí phần mềm đã chuyển giao cho nhà trường theo yêu cầu cụ thể của hợp đồng
+ Trong thời gian bảo hành: công ty sẽ nâng cấp miễn phí phiên bản mới cho nhà trường
+ Kết thúc thời gian bảo hành, nếu nhà trường có nhu cầu bảo trì tiếp phần mềm: hai bên sẽ ký hợp đồng bảo trì với mức phí theo quy định của công ty.