PHÂN HỆ QUẢN LÝ NGÂN HÀNG CÂU HỎI
Ø  Quản lý các môn thi trắc nghiệm và tự luận: các môn thi trắc nghiệm phục vụ cho việc ra các đề thi trên máy tính hoặc thi trắc nghiệm trên giấy; các môn thi tự luận phục vụ cho việc ra các đề thi tự luận
Ø  Quản lý các bộ đề thi của các môn học: mỗi môn học có thể có nhiều bộ đề thi khác nhau dành cho các mục đích khác nhau; việc quản lý các bộ đề giúp cho việc dễ dàng đánh giá và phân loại thí sinh
Ø  Quản lý các chủ đề của các bộ đề thi: mỗi bộ đề thi có một danh sách các chủ đề nhằm mục đích phân loại các câu hỏi theo phạm vị và kiến thức giúp cho việc ra đề được chính xác theo thời điểm và theo trình độ của thí sinh
Ø  Quản lý các câu hỏi thi trong các bộ đề: cho phép chúng ta có thể thay đổi nội dung; bỏ các câu hỏi nào đó chúng ta thấy không hợp lệ
Ø  Quản lý tình trạng sử dụng các câu hỏi, các bộ đề: cho phép chúng ta biết được các câu hỏi nào đã sử dụng; sử dụng bao nhiêu lần; số lần trả lời đúng câu hỏi đó là bao nhiêu;... phục vụ cho việc thống kê đánh giá
Ø  Phân quyền người dùng: quản lý những người sử dụng và phân bố các quyền cho họ nhằm mục đích chia sẻ công việc hợp lý. Cácquyền trong hệ thống:
q  Quản lý người dùng
q  Khởi tạo dữ liệu cơ bản
q  Soạn đề thi
q  Ra đề thi
q  Tổ chức và giám sát thi
Soạn ngân hàng câu hỏi
Ø  Cho phép soạn thảo câu hỏi trực tiếp bằng chương trình
Ø  Phần mềm cho phép nhập các câu hỏi soạn thảo bằng MSWord (theo cấu trúc qui định trước) mà vẫn giữ nguyên định dạng.
Ø  Cho phép kết xuất ngân hàng câu hỏi kèm theo đáp án ra tệp MS. Word để lưu trữ.
Ø  Cho phép chèn ảnh, công thức, video trực tiếp vào câu hỏi.
Ø  Cho phép dán nội dung được sao chép từ các tài liệu khác vào nội dung câu hỏi
Ø  Cho phép tách ngân hàng đề ra các tệp dữ liệu khác và ghép các tệp ngân hàng đề thi thành một ngân hàng đề thi chung
Ø  Hỗ trợ các loại font chữ khác nhau trong nội dung câu hỏi và đáp án
Ø  Chức năng hỗ trợ nhiều loại định dạng câu hỏi: hỗ trợ nhiều loại câu hỏi trắc nghiệm khác nhau như: single choise, multiple choise, matching, selection, filling blanks, rewriting, yes/no, true/false, …
Ø  Hỗ trợ giao diện soạn trực quan

 

Ø   Cho phép biên tập lại câu hỏi, xóa các câu hỏi
 
PHÂN HỆ CHÍNH