PHÂN HỆ THI TRẮC NGHIỆM

Thi trên máy đơn

Ø Sử dụng trong trường hợp thực hiện kỳ thi không có mạng máy tính
Ø Cho phép thí sinh mở một tệp đề thi do giáo viên tạo ra để thực hiện việc thi đối với đề thi trong tệp đề thi đó
Ø Chương trình tự động cấp phát đề thi, chấm tự động thông báo ngay kết quả
Ø Chương trình lưu trữ kết quả các lần thi để đánh giá sự tiến bộ của thí sinh trong các lần thi, điều này rất thích hợp cho thí sinh ôn luyện kiến thức


Ø Sử dụng trong các kỳ thi thử, thi chính thức có tổ chức trên mạng máy tính
Ø Phần mềm tự động tải đề thi theo ca thi và cho phép thí sinh bắt đầu làm bài
Ø Chương trình tự động cấp phát đề thi, chấm tự động thông báo ngay kết quả
Ø Thí sinh dự thi bắt buộc phải đăng ký trước để hệ thống cấp phát tài khoản truy nhập để vào ca thi
Ø Toàn bộ kết quả được lưu trữ trên máy chủ để có thể khai thác về sau
Ø Hỗ trợ học viên tự đăng ký sử dụng hệ thống
Ø Hỗ trợ hiển thị và cập nhật thông tin cá nhân
Ø Hỗ trợ tìm kiếm thông tin
Ø Hỗ trợ xem lịch và đăng ký thi
Ø Hệ thống liệt kê các môn học mà thí sinh đăng ký thi
Ø Học viên làm bài cho đến khi hết giờ hệ thống tự động thu bài; hoặc học viên có thể nộp bài trước thời gian quy định

 

 
PHÂN HỆ CHÍNH