PHÂN HỆ QUẢN LÝ KẾT QUẢ THI

 Ø  Toàn bộ kết quả thi của thí sinh được lưu trữ tập trung trên máy chủ cơ sở dữ liệu để quản lý để sử dụng với các mục đích khác nhau

Ø  Có thể thống kê các vùng/miền điểm

Ø  Có thể thống kê chất lượng thí sinh từng thời gian theo vùng điểm

 

Ø  Có thể in danh sách kết quả thi theo từng ca thi; theo phòng thi; theo nhóm; theo lớp,...

 
PHÂN HỆ CHÍNH