PHÂN HỆ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THI TRÁC NGHIỆM
 
1/ Ra đề thi trên giấy
Ø  Cho phép tạo ra các đề thi theo các tiêu chí do người ra đề lựa chọn
Ø  Các tiêu chí bao gồm: số câu hỏi, các chủ đề và số câu hỏi mỗi chủ đề; số câu hỏi theo từng mức độ khó dễ khác nhau
Ø Có cho phép lặp lại các câu hỏi đã ra các lần thi trước hay không
 
2/ Ra đề thi trên máy
 
Đối với các kỳ thi trắc nghiệm trên máy tính trước mỗi ca thi người ra đề cần định nghĩa tiêu chí đề hệ thống tự động ra đề thi; khi chương trình thi yêu cầu đề thi hệ thống sẽ tự động lấy các câu hỏi theo tiêu chí trên và trộn ngẫu nhiên sau đó trả lại danh sách câu hỏi đã trộn để bắt đầu làm bài
 Phần mềm tự động trộn đề thi và đáp án theo các tiêu chí do người ra đề lựa chọn đảm bảo 2 đề thi khác nhau có nội dung khác nhau
Việc trộn ngẫu nhiên đề thi và đáp án đảm bảo tính khách quan và nghiêm túc trong các kỳ thi
 
 3/ Theo dõi các ca thi
 
Cho phép theo dõi các hoạt động của chương trình thi trên các máy tính của thí sinh; chúng ta có thể theo dõi:
q   Theo dõi hoạt động của các máy tính dự thi trong tất cả các phòng thi
q   Theo dõi hoạt động thi của từng thí sinh
Các hoạt động bao gồm: tình trạng thi; các thông tin về thí sinh;...
 
4/ Quản lý các ca thi
 
Ø  Phần mềm quản lý tất cả các ca thi đang được tiến hành; nhằm mục đích tự động hóa việc cấp phát máy tính; đề thi đảm bảo tính nghiêm túc trong kỳ thi
Cho phép gọi thí sinh vào phòng thi thông qua thiết bị đọc thẻ từ, thẻ mã vạch; hệ thống sẽ tự động cấp phát máy tính cho thí sinh
Cho phép thí sinh thi lại nếu như ca thi của thí sinh có sự cố làm mất kết quả
Ø  Cho phép đặt lại mật khẩu thí sinh nếu thí sinh quên mật khẩu thi
Ø  Cho phép chọn cách thi
-  Thi chung đề đã được tạo trước
-  Thi theo đề với câu hỏi ngẫu nhiên (khi thí sinh vào thi, phần mềm sẽ tự động sinh đề, mỗi thí sinh sẽ có 1 đề thi khác nhau)
 
PHÂN HỆ CHÍNH