TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
Hệ thống Phần mềm Quản lý ngân hàng đề và Thi Trắc Nghiệm ExamSoft do Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà nghiên cứu và phát triển từ năm 2005, đây là một giải pháp phần mềm toàn diện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về một kỳ thi trắc nghiệm với quy mô lớn trong một tổ chức.
ExamSoft đã được triển khai tại hàng nghìn trường học cấp Tiểu học, THCS, THPT; Phòng giáo dục & đào tạo; Trường ĐH, CĐ tại Việt Nam,... 
ExamSoft là một trong những giải pháp tốt nhất hiện nay có trên thị trường với rất nhiều tính năng vượt trội 
ExamSoft cũng đã được nhiều trường học lựa chọn để phục vụ cho việc ra đề thi trắc nghiệm trên máy tính và trên giấy 
ExamSoft được thiết kế nhằm mục đích tự động hóa một số vấn đề liên quan đến việc quản lý ngân hàng đề thi, tổ chức và thực hiện thi trắc nghiệm. Hệ thống được cài đặt thành nhiều phần mềm riêng biệt với các chức năng riêng. Các phần mềm này có thể hoạt động độc lập hoặc phối hợp với nhau để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra cho hệ thống quản lý ngân hàng đề và thi trắc nghiệm. Dưới đây là các phần mềm trong hệ thống
·  QuestionEditor: phần mềm soạn câu hỏi thi.
·  ExamNetworkTest: phần mềm sử dụng cho các thí sinh thi trắc nghiệm trên trên mạng máy tính.
·  ExamHomeTest: phần mềm sử dụng cho các thí sinh thi trắc nghiệm trên máy đơn.
·  TestMng: phần mềm quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến ngân hàng đề, môn thi, chủ đề kiến thức, thí sinh,...
· ExamMonitor: phần mềm sử dụng để quản lý và giám sát ca thi, bao gồm việc giám sát các thí sinh, tình trạng làm bài của các thí sinh, … 
· ExamProcess: đảm nhận việc nhận diện thí sinh vào phòng thi thông qua thẻ từ hoặc thẻ mã vạch của thí sinh
 
PHÂN HỆ CHÍNH